Tema - Funktionsrätt

Rullstolsburna Issy:"Jag är beroende av hjälp"

5:02 min

80-åriga Issy Hall fick polio som barn och har suttit nästan halva sitt liv i rullstol.

Issy Hall är 80 år och ordförande för DHR Karlstad och Kristinehamn. Hennes fysik har försämrats på senare år så att hon behöver allt mer hjälp av hemtjänsten, något som är tufft att acceptera.

– Jag är beroende av hjälp och måste hålla mig hemma vid de tiderna som är, säger Issy Hall.

Fotnot: DHR, tidigare De handikappades riksförbund, står numera för Delaktighet, Handlingskraft och rörelsefrihet.