Naturvårdsverket ändrar sig

Backar om nermalda bilar – får räknas som återvinning

2:19 min

Efter påstötningar från bilindustrin backar nu Naturvårdsverket och tillåter att nermalda bildelar, som används för att täcka över stängda soptippar, räknas som materialåtervinning.

I Ekots granskning tidigare i höst sa Naturvårdsverket att detta inte är tillåtet.

Efter att en bil skrotats mals den ner i en stor hammarkvarn. Metallerna sorteras ut och skickas till materialåtervinning. Plast och annat brännbart eldas upp och räknas som energiåtervunnet. Kvar blir ett sandliknande material som kallas för fines.

I oktober kunde Ekot avslöja att tusentals ton av det här materialet lagts på stängda soptippar som så kallad deponitäckning och att det sen redovisats som materialåtervinning. Ett tydligt regelbrott, sa Jon Engström, enhetschef på återvinningsenheten på Naturvårdsverket då:

Får man räkna deponitäckning som materialåtervinning?

– Nej, inte som materialåtervinning som vi ser det.

Så det får inte räknas med helt enkelt?

– Nej, precis.

Att deponitäckningen inte skulle få räknas betydde också att bilindustrin inte längre klarade EU:s återvinningskrav på 85 procents materialåtervinning.

Bilindustrin reagerade starkt och företrädare för branschorganisationen Bil Sweden kontaktade Naturvårdsverket för att få dem att ändra sig.

– Det första vi gjorde var att vi kontaktade Naturvårdsverket, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

I EU:s avfallsdirektiv står det visserligen att deponitäckning inte får räknas som materialåtervinning, men i direktivet som styr skrotningen av bilar finns den här skrivningen inte med. Det är det direktivet som gäller för bilskrotningen, enligt Mattias Bergman på Bil Sweden:

– De har gjort en sammanblandning däremellan, säger han.

Efter att ha studerat frågan i mer än en månad ändrar sig nu Naturvårdsverket.

– Ja, då hade jag fel för det finns en möjlighet att rapportera det här som materialåtervinning, enligt direktivet för uttjänta fordon, säger Jon Engström.

Mattias Bergman, vd på Bil Sweden igen:

– Vi är nöjda med att man har ändrat från att det framställts som att fordonsindustrin fuskar med rapporteringen. Så vi är nöjda med att man nu bekräftar att vi följer lagstiftningen fullt ut.

Men på Naturvårdsverket är de ändå inte säkra på att nermalda bildelar är ett lämpligt material att lägga på soptippar, som deponitäckning, och vill att kommunerna och länsstyrelserna som har tillsynsansvaret för deponier granskar frågan.

– Utifrån att det här materialet används som deponitäckning så kan vi ändå rekommendera, eller kanske föreslå att det bedrivs tillsyn lite närmare på det här området.

Och varför vill ni det?

– Ja, för att säkerställa att det här materialet verkligen lever upp till de kriterier som finns i deponilagstiftningen.

Och det känner ni er inte säkra på i dag?

– Nej, det känner vi oss inte säkra på att det här är de absolut mest lämpliga materialet att använda i det här sammanhanget.

Så då är det inte säkert att man lever upp till materialåtervinningskravet i dag?

– Så kan det vara, säger Jon Engström, enhetschef på Naturvårdsverket.

Lyssna på vår granskande serie Prylarnas pris om hur våra vanligaste prylar påverkar klimatet och miljön.