Lätt att få tag på farliga läkemedel

17 min

Det är lätt att få tag på läkemedel från utlandet på nätet. Men risken att produkterna är falska, och till och med farliga, är stor. Trots det är möjligheterna att stoppa den illegala handeln med mediciner små.

Reportage av Anna Berg.

Intervju med Josefin Liljeteg, biträdande enhetschef för läkemedelsprodukter och narkotika på Läkemedelsverket, och Jan Olsson, verksamhetsutvecklare på Polisens nationella IT-brottscentrum.