NATOMÖTE

”Relationen lika frusen som morgonfrosten”

2:17 min

Det har varit hård ordväxling och stora sprickor mellan Natoländerna på de senaste dagarnas toppmöte. Men medlemmarna i försvarsalliansen kunde i alla fall enas kring det mest grundläggande – att ställa upp och försvara varandra.

– En för alla – alla för en, sade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg på den avslutande presskonferensen på lyxhotellet The Grove här i Watford utanför London. Alla Natoländer ställer sig bakom principen om ett kollektivt försvar där en attack mot en medlem är en attack mot hela alliansen.

De senaste dagarna har annars Natoländernas relation framstått som lika frusen som morgonfrosten på golfbanorna som omgärdar lyxhotellet där mötet ägde rum.

Det har varit tuffa ordväxlingar inför öppen ridå om Natos framtid, brist på sammanhållning, om Emmanuel Macrons utspel att Nato är hjärndött, om den turkiska offensiven i Syrien och bristande satsningar på försvaret.

Mot bakgrund av den splittring som medlemmarna visat var det viktigt för ledarna att kunna enas i några frågor, särskilt om den grundläggande principen om kollektivt försvar.

Värden för mötet, den brittiska premiärministern Boris Johnson förklarade varför.

– Så länge vi står enade kan ingen besegra oss. Och ingen kommer starta något krig, sade Boris Johnson.

Frågan om att försvara varandra blev extra känslig när Turkiet begärde stöd för sin offensiv mot kurdiska styrkor i Syrien – ett stöd andra Natoländer inte ville ge.

Turkiet hotade då att blockera en ny försvarsplan för Baltikum och Östersjön. Men tillslut ställde sig även den turkiska presidenten Erdogan bakom den nya planen.

Angående Macrons krav på ökad koordinering mellan medlemmarna beslutade Natoländerna att påbörja en politisk framtidsdiskussion under ledning av Stoltenberg.

Ledarna enades också om att samarbeta för att bemöta Kina som en framväxande militär stormakt. Efter USA är det Kina som lägger mest pengar på sitt försvar vilket Nato ser som en utmaning. Förhoppningen är att på sikt enas med Kina om vapenkontroll.

Natochefen Stoltenberg menade att de senaste dagarnas möten visar att alliansen kan leverera även om många medlemmar har vitt skilda åsikter. Han sa att han som politiker ofta får höra att hans retorik är bra men innehållet dåligt. Med Nato är det tvärt om.

Retoriken inom Nato är inte alltid excellent, men innehållet är perfekt, tyckte Stoltenberg.