Hallsberg

Risk för översvämning där Hallsberg vill bygga i framtiden

1:57 min

Det område som pekas ut i kommunens visionsplan drabbades för några år sen av en mycket kraftig översvämning på grund av regn.

När Hallsbergs kommun blickar framåt mot år 2040 planerar man för att det kan byggas runt 700 nya bostäder centralt, i närheten av gamla brandstationen.

Det var katastrofläge för centrala Hallsberg sensommaren 2015. På några timmar kom 100 mm regn, och morgonen därpå stod stora delar av den södra staden under en meter vatten. Men just där vill Hallsbergs styre placera ett framtida bostadskvarter.

Hör hur kommunstyrelsens ordförande, Magnus Andersson (S) och Staffan Moberg, jurist på branschorganisationen Svensk försäkring tänker kring byggplanerna.