Jämfört med förra året

Dubbelt så många larm om dricksvattnet i år

2:11 min

Minst 70 gånger hittills i år har kommuner gått ut med rekommendationer om att dricksvatten bör kokas för att förhindra att folk blir sjuka, visar Ekots enkät.

Det är mer än dubbelt så många larm om risker med vattnet, jämfört med vad kommunerna förra året uppgav till Livsmedelsverket.

I Degeberga i Kristianstads kommun fick de boende koka vattnet i drygt tjugo dagar i höstas på grund av bakterier.

– Jag har ett litet barnbarnsbarn med välling, och då tänker man på henne, om hon skulle bli sjuk, det vill man ju inte. Men för min egen del så var det jag och hunden som skulle ha, så det var inga problem, säger Lena Carlsson som bor i Degeberga.

Ekot har frågat landets kommuner hur många gånger i år de uppmanat boende att koka sitt dricksvatten. De 240 kommuner som vi fått svar från uppger att det handlar om 70 tillfällen. Ofta rör det sig om mindre samhällen som fått koka och inte hela kommuner. Det tyder på en fördubbling mot förra året och den högsta siffran under en femårsperiod, om man jämför Ekots siffra för i år med vad kommunerna tidigare år rapporterat till Livsmedelsverket.

I hälften av fallen i år uppger kommunerna att orsaken varit konstaterade kvalitetsproblem som förhöjda halter av bakterier som till exempel berott på att jord trängt in i en vattentäkt. De övriga kokningsrekommendationerna har varit försiktighetsåtgärder i samband med bland annat vattenläckor eller reparationer av ledningar.

Det är sällan personer blir sjuka av vatten i Sverige, men Christer Johansson, statsinspektör på Livsmedelsverket, tror att kommuner blivit mer försiktiga efter de större utbrotten av parasiten cryptosporidium för några år sedan. Samtidigt är konstaterade kvalitetsproblem ett tecken på att något brustit, säger han.

– Det är allvarligt läge när man går ut med en kokning. Visst, det är jättebra att man skyddar konsumenterna, men samtidigt är det ett tecken på att man måste titta på det förebyggande arbetet både i vattentäkt, vattenverk och ledningsnätet, säger Christer Johansson.

Även Birger Wallsten, dricksvattenexpert på branschorganisationen Svenskt vatten, tror att kommunerna idag vid misstänkt smitta tar det säkra före det osäkra men anser att frekventa kokningslarm kan göra att förtroendet för dricksvattnet rubbas.

– Det skapar naturligtvis en oro och en osäkerhet om hur det egentligen står till med vattenleveranserna, säger Birger Wallsten.

Många kommuner uppger till Ekot att de jobbar med att säkra dricksvattenkvaliteten. I Kristianstads kommun, som haft upprepade problem, har investeringarna i vatten och avlopp fördubblats under en handfull år.

– Vi investerar mer pengar i att dels säkra upp ledningsnätet, säkra upp verken och jobba med att skydda grundvattnet, säger Henrik Wester, informatör på tekniska förvaltningen.