Ledarna vägrar prata med strejkande arbetare

2:54 min

Företagsledningen vid det statligt ägda LKAB vägrar tala med de strejkande gruvarbetarna i Leväniemigruvan i Svappavaara.

Den utlösande faktorn är arbetarnas missnöje med att löneavtalet i praktiken visar sig ge en lägre ackordslön än vad som överenskommits. Men missnöjet med ackordshetsen som skapar svåra olyckor nere i gruvan,  och ett ringa inflytande över arbetsmiljön har länge legat och grott. En tidsstudieman har konsulterats och klockar arbetarna.