Kriminalvård

Kvinnofängelset i Ystad får kritik av JO

1:02 min

Efter en inspektion på fängelset i Ystad pekar JO på att kvinnor får inte samma behandling som män på svenska anstalter.

Chefs-JO Elisabeth Rynning skriver i en rapport att Kriminalvården måste förändra sin verksamhet för att ”kunna erbjuda en likvärdig kriminalvård för kvinnor och män.”

Rapporten grundar sig i en inspektion som genomfördes under två dagar i september på fängelset i Ystad, en av landets sex kvinnoanstalter.

Ett av huvudproblemen handlar om att det finns begränsade möjligheter att placera intagna med särskilda behov på avdelningar som är anpassade för det, enligt chefs-JO.

Hon skriver vidare att det är bekymmersamt att långtidsdömda ofta placeras med intagna som bara ska stanna några månader, rapporterar TT.