FORSKNING

Hanöbukten i fokus för forskare från Lund

4:26 min

Nu är Lunds universitets forskare igång på Marint centrum i Simrishamn.

Speciellt Hanöbukten har haft väldigt mycket uppmärksamhet för sina olika miljöproblem /.../ och om vi ska göra något åt det här måste vi ha en närvaro i regionen, där problemen finns.

  • Kan renat vatten från Simrishamns avloppsreningsverk i framtiden användas av lokala företag, kanske till att tvätta frukt? Vilken skada kan den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult ställa till med i Hanöbukten?
  • Det är några exempel på frågor som forskare från Lunds universitet ska studera, i samband med den forskningsmiljö på Marint centrum som universitetet, Simrishamns kommun och Region Skåne i höstas beslutade att bilda.
  • Under onsdagen var flera av forskarna på plats för att berätta om de två projekt som startat; om invasiva arter och om smart symbios.