Vattenresurser

Nytt vattenskydd kan blir dyrt för företagare

2:04 min
  • Planer på ett nytt vattenskyddsområde i Örnsköldsvik gör att Lantbrukarnas riksförbund, LRF, protesterar mot att det kan bli kostsamt för deras medlemmar om inte reglerna för tillstånd ses över.
  • Den nya vattenskyddsområde kommer vara runt vattentäkten i Gerdal och By, cirka 1,5 mil från Örnsköldsvik, som är den största i kommunen och kommer i framtiden producera vatten till 45 000 invånare.
  • "Det ska inte bli några kostnader för de som bor i området, det ska ligga på vattendirektivet", säger Markus Karlsson från LRF.