RADIKALISERING

Våldsbejakande extremistmiljöer växer i Sverige

2:09 min

De radikaliserande miljöer som lockade människor att lämna Sverige för att ansluta sig till IS är starkare än någonsin. Att enbart fokusera på att hantera återvändarna är alldeles för kortsiktigt, menar Klas Friberg som är chef för Säkerhetspolisen.

– Det fanns miljöer både fysiska och digitala som radikaliserade personer då. De miljöerna är starkare idag än när de åkte, säger Klas Friberg, chef för Säpo.

På vilket sätt då?

– Dom har fått fortsätta agera under ett stort antal år och därmed vuxit sig starka, dom har sett till att ha fått finansiering av offentliga medel och utländska finansieringar som har lett till att de blivit starkare, säger Klas Friberg.

Kalifatet är störtat och resandet till IS från Sverige har avstannat.
Men problemet med de radikaliserande miljöerna finns kvar och har vuxit sig starkare. Det var beskedet från Säpochefen till företrädare för polis, kommun och länsstyrelse på en stor konferens i Göteborg om våldsbejakande extremism. Idag räknar Säkerhetspolisen att det finns flera tusen personer som har farligt extrema åsikter – en ökning som gått snabbt.

– Det får inte finnas en uppfattning om att man genom snabba åtgärder, till exempel genom att hantera återvändarna på ett adekvat sätt blir av med problematiken för det växer upp nya personer som blir radikaliserade i Sverige idag, säger Klas Friberg, chef för Säkerhetspolisen.

Det var ungefär 300 personer som lämnade Sverige för att ansluta sig till IS. Allra flest åkte från Göteborg.

Det är i skolan arbetet måste börja, säger Zan Jankoviski som är samordnare mot våldsbejakande extremism i Göteborg.

– Vi har allt fler ungdomar som får problem i skolan och de blir per automatik tacksamma offer för den här typen av tankar och idéer, likväl som för mer kriminella grupperingar. Det är en jätteutmaning att få fler ungdomar att klara skolan, speciellt killar, säger Zan Jankoviski.