Rymden

Solsond klarade eldprovet

2:21 min

Rymdsonden Parker Solar Probe befinner sig nu närmare solen än vad vi någonsin har varit förut. I Nature presenteras de första resultaten från instrumenten ombord.

Även om instrumenten behöver passera solen flera gånger och göra fler mätningar innan det går att dra några säkra nya lärdomar, så är ett stort framsteg bara att kunna bevisa att all teknik fungerar.

– Det här är en teknologisk prestation. Att få iväg den här sonden och få den att överleva dessa solpassager med all utrustning intakt. Det har ju lyckats, säger Dan Kiselman, forskare på Institutet för solfysik vid Stockholms universitet.

Rymdsonden Parker Solar Probe befinner sig ungefär 17 soldiametrar från solen. När den kommer som närmast kommer den att vara fem soldiametrar från solen, fortsätter Dan Kiselman.

– Inget av människan konstruerat föremål eller rymdfarkost har varit såhär nära solen förut.

Det är en besvärlig miljö som sonden befinner sig i. Den är i solens yttre atmosfär, koronan, som är en miljon grader varm. Det största problemet är den direkta solstrålningen.

– Koronan ska studeras och nu kommer alltså data som indikerar vissa saker. Man har mätt magnetfälten där och hittat intressanta strukturer. Så småningom kommer man att lära sig en hel del om vad som händer nära solen, säger Dan Kiselman.

Referenser: J. C. Kasper et al. Alfvénic velocity spikes and rotational flows in the near-Sun solar wind. Nature 4 december 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1813-z.

R. A. Howard et al. Near-Sun observations of an F-corona decrease and K-corona fine structure. Nature 4 december 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1807-x.

D. J. McComas et al. Probing the energetic particle environment near the Sun. Nature 4 december 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1811-1.

S. D. Bale et al. Highly structured slow solar wind emerging from an equatorial coronal hole. Nature 4 december 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-1818-7.