Nobel 2019

Mörka energins gåta kräver nya lösningar

2:13 min

Vad är egentligen den mörka energi som utgör nästan 70 procent av universums innehåll? Det försöker forskare nu ta reda på.

Hör mer i Vetandets värld!

James Peebles belönas i år med Nobelpris för att han var den som banade väg för insikten om att universum består till bara en tjugondel av sådan materia vi känner till. Resten är okänd mörk materia och lika okänd mörk energi.

Den får universum att expandera allt snabbare. Och den utgör större delen av vårt universums innehåll, ungefär 69 procent. Mycket mer vet vi inte om den mörka energin.

Einstein räknade ett tag med att det skulle finnas en energi i vakuum. Den tanken övergav han senare.

Men just den idén kom James Peebles att plocka upp ett halvsekel senare för att få observationer som gjorts att gå ihop.

– Ja, för det löste problemet, säger Nobelpristagaren.

Det blev en väg till insikten om att största delen av vårt universum utgörs av mörk energi.

Men vad är det för något? Einstein beskrev sin tänkta vakuumenergi som konstant, oföränderlig.

Men just att den skulle vara konstant eller vara likadan överallt hela tiden har ställt till problem i beräkningarna. Så det antagandet är man inte så säker på, säger Ariel Goobar, professor i observationell astropartikelfysik vid Stockholms universitet.

– Forskningsfronten idag ligger på att ta reda på om den här typen av energi har ändrats sedan tidernas begynnelse, säger Ariel Goobar.