Oro bland kommuner

Vattenbristen oroar – historiskt låga nivåer

2:05 min

Nästan var fjärde kommun som svarat på en enkät från Ekot upplever att problemen med vattenbrist blivit större.

Sala kommun är en av de kommuner som haft historiskt låga nivåer i sina grundvattenmagasin i år. Sala är helt beroende av just grundvatten för sin dricksvattenproduktion och i år har man haft bevattningsförbud större delen av året i hela eller delar av kommunen.

– Den nederbörd som behövs till för att fylla på till normal nivå i täkterna, den har vi inte sett än. Vi har fortfarande för lite vatten i Sala kommun, säger Åsa Kling, chef på Samhällstekniska enheten vid Sala kommun.

Nästan var fjärde kommun som svarat på Ekots enkät uppger att man upplever att problemen med vattenbrist blivit större med åren. Flera säger också att man nu ser över hur man ska kunna säkra vattentillgången i framtiden, genom att till exempel leta nya vattentäkter.

I och med klimatförändringarna kan också perioderna med torka bli längre och problemen med vattenbrist ännu större.

 – Vi måste ha marginaler i våra vattenmagasin så att vi ändå kan ha vatten så det räcker, och kanske i vissa fall använda mindre vatten för att det är brist på vatten under vissa perioder, säger Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet och forskningschef vid det kommunala vattenbolaget Sydvatten.

För att klara vattenförsörjningen i framtiden planerar man i Sala att tillsammans med grannkommunen Västerås fylla på grundvattnet i rullstensåsen med vatten från Dalälven.

– Som alltid är den tuffa frågan hur man ska finansiera utan det blir alltför dyrt. Men det man kan säga är att blir det kritiskt och vi kommer få långa perioder med torka, då kommer det också kosta mer med vattnet, säger Åsa Kling på Sala kommun.