Träd

Den röda högtidens gröna träd - ger brunt vatten

0:59 min

I allt fler hem står nu granen grön och grann. Men i naturen kan trädet vara en möjlig orsak till att vattnet blir allt mer brunt.

Det har forskare vid Lunds universitet kommit fram till i en ny studie där de har undersökt hur färgen på vattnet i Lyckebyån i Blekinge har förändrats de senaste 79 åren.

Och de senaste decennierna har vattnet blivit allt brunare.

Forskarna har jämfört statistiken därifrån med långtidsdata för klimat, svaveldeposition och volymen granskog i området.

Resultaten visar att en förändring i landskapet mot mer granskog inte är den enda, men den främsta orsaken till att vattnet blivit brunare. Ett resultat som stödjer tidigare studier, menar forskarna, som skriver att i granskogar blir jordskiktet med åren tjockt och rikt på organiskt material. När det regnar flyter kol ut i sjöar och vattendrag där vattnet färgas brunt.

Referens: Škerlep et al. "Afforestation driving long‐term surface water browning". Global Change Biology, 2019. Doi.org/10.1111/gcb.14891.