Ostlänken

Ostlänken kräver fler arkeologer än vad som finns

1:54 min

Alla landets arkeologer, som jobbar i fält, kommer att behövas vid utgrävningarna för järnvägen Ostlänken och frågan är om ens det räcker.

På den 16 mil långa sträckan från Järna till Linköping där Ostlänken ska byggas har utredningar visat på att det finns fler fornlämningar än vad man tidigare har trott.

– Uppemot 250 fältarkeologer kommer att behövas och som jag bedömer det är det fler än vad som finns i hela landet, säger Magnus Djerfsten, kulturmiljöansvarig för Ostlänken.

Om det inte finns tillräckligt med arkeologer är risken att bygget stoppas vilket innebär stora extra kostnader.