Utsläpp

Vattenfall ökade sitt utsläpp av koldioxid

2:42 min

Vattenfalls kraftvärmeverk i Uppsala ökade sitt koldioxidutsläpp med nästan 30 procent under 2018. Det visar vår granskning på P4 Uppland. Ökningen innebär ca 80 000 ton mer koldioxid jämfört med året innan.

  • Största delen av utsläppen, det vill säga 384 tusen ton kommer från fossila bränslen, alltså från koldioxid som bildas när värmeverket eldar olja, torv och kol.
  • Enligt Vattenfall beror ökningen på att omställningen från torv till trä inte gått som planerat.