Forskare protesterar

Lunds historiska museum vill rädda hotad samling

2:34 min

Lunds historiska museum erbjuder sig att ta emot de mänskliga kvarlevor som Västarvet i Västra Götalandsregionen beslutat att ta bort ur samlingarna.

Lunds historiska museum erbjuder sig att ta emot de mänskliga kvarlevor som Västarvet i Västra Götalandsregionen beslutat att ta bort ur samlingarna.

Forskare från hela världen har protesterat mot gallringen, och menar att det är oersättliga vetenskapliga värden som går förlorade.

– Vi kände att gallrar man bort dessa visserligen anonyma kvarlevorna, så tar vi också bort alla möjligheter att berätta deras historia, säger Per Karsten, museichef på Lunds historiska museum.

Tvisten handlar om ett hundratal föremål av mänskliga kvarlevor. Personalen på Naturhistoriska museet i Göteborg menar att cirka 80 procent har sådant värde att de borde sparas.

Ledningen för Västarvet, som driver museet, beslöt att i stort sett allt ska avyttras. I de flesta fall kremeras och begravas.

Störst symbolvärden har fostren av de siamesiska tvillingarna som funnits i samlingarna sedan mitten av 1800-talet och som lämnats till kremering.

Västarvet förklarar gallringen med etiska avvägningar, och att föremålen saknar nödvändig bakgrundskunskap.

Och den politiska ledningen står enhälligt fast vid beslutet.

– Det är klart att styrelsen ser att det finns diskussioner kring beslutet, men vi backar inte från det, säger Perallan Orrbeck, liberal ordförande i Västarvet.

Forskare från hela världen protesterar mot utgallringen. Om Västarvet tänker ta emot erbjudande från Lunds historiska museum är oklart. Den politiska ledning hänvisar till tjänstepersonerna som säger att man ska diskutera frågan.

I januari kommer riksantikvarieämbetet med en ny vägledning angående mänskliga kvarlevor, genom en omorganisation i Västra Götalandsregion försvinner då också den politiska ledningen för Västarvet. Men Perallan Orrbeck tycker inte det är skäl nog för att skjuta upp utgallringen.

– Jag tar mitt politiska ansvar så länge jag är ordförande, jag har en enig styrelse bakom att vi ska följa det här, och då tar jag mitt ansvar så länge jag är ordförande, säger Perallan Orrbeck (L) ordförande Västarvet.

Per Karsten, på Lunds historiska museum reagerar så här på gallringen.

– Som individ, forskare och museeman så blir man otroligt upprörd, man blir förbannad, säger Per Karsten, på Lunds historiska museum.