Träd och klimat

Kan svampar ligga bakom ökat koldioxidutsläpp från skogen?

2:05 min

I två barrskogar i norra Sverige har något mystiskt hänt. Forskarna står förbryllade.

De vajande barrträden i skogarna Knottåsen i Gävleborg och Flakaliden i Västerbotten har länge följts av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet. I drygt 20 år har de med hjälp höga master mätt de båda skogarnas koldioxidflöden.

I många år tog skogarna upp koldioxid, men så plötsligt hände någonting.

2011 upptäckte forskarna att Flakaliden började släppa ut lika mycket koldioxid som den tidigare tagit upp, ungefär 4 ton koldioxid per år och hektar. Och inte nog med det, samma sak hände drygt 50 mil söderut, i skogen Knottåsen. Det här blev ett trendbrott som höll i sig, trots att skogarna fortsatte växa normalt.

I ett nytt projekt ska SLU-forskarna nu undersöka vad som hänt. En teori de har är att vissa svampar i skogen, närmare bestämt spindelskivlingar, kan ligga bakom förändringen.

I näringsfattiga skogar kan nämligen just de svamparna börja bryta ner organiska ämnen för att komma åt kväveföreningar och det leder till ett ökat koldioxidutsläpp.

Tidigare har andra forskare också upptäckt att svamparna blivit fler när en skog uppnått en ålder av 50 år, alltså just den ålder då förändringen skedde i de undersökta skogarna.

Om hypotesen om svamparna stämmer kan en lösning vara att tillföra extra kväve i skogarna, menar forskarna.

– Om vi kan ta reda på vad det här beror på och göra något åt det kan det ha stor betydelse för klimatarbetet, säger Achim Grelle, en av SLU-forskarna bakom projektet.