Kriget i Ukraina

Möts i dag – för första gången

2:21 min

I dag möts den ryske presidenten Vladimir Putin och den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj för första gången. De ska i Paris samtala om hur de ska kunna få stopp på kriget i östra Ukraina.

I Ukraina vill många ha fred, men igår hölls en demonstration i Kiev.

– Det ryska målet är att eliminera Ukrainsk självständighet, det tror Ivan som demonstrerade för att sätta press på den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Att som i dag träffa fienden öga mot öga, alltså sitta ner tillsammans med Vladimir Putin, det var en del av Zelenskyjs valkampanj, något som var helt otänkbart tidigare. Fred är ett av Zelenskys löften, ett av skälen till det enorma stöd han fick i de ukrainska president- och parlamentsvalen.

Presidenterna Putin och Zelenskyj flankeras av den franske presidenten Emmanuel Macron och den tyske kanslern Angela Merkel. De pressar på för ett slut på det enda kriget som pågår i Europa och som under mer än fem år dödat minst 13 000 människor.

Om det bli något konkret resultat i dag i Paris är mycket oklart. Bara att de två träffas får ses som en framgång. Processen har lett till några mindre trupptillbakadraganden och det finns ett löfte om att val ska hållas i östra Ukraina. Men allt bygger så klart på att kriget tar slut och det kommer inte att bli enkelt.

Ryssland och Ukraina är inte formellt i krig med varandra, det är separatisterna i östra Ukraina som Ryssland hävdar är Ukrainas egentliga motpart. Men det där är en lek med ord. Ryssland är själva motorn i kriget och den som också har nyckeln till dess slut.

Det är i praktiken Ryssland som avgör om till exempel de över 200 000 pensionärer som tvingas leva längs med frontlinjen i östra Ukraina ska återfå sitt normala liv.

Vad Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj troligen inte kommer att prata om i dag i Paris är den ryska annekteringen av Krim 2014. Den halvön är det få som tror att Ryssland någonsin kommer att lämna tillbaka.