Elnätet

Eon sänker elnätsavgiften med upp till 200 kronor i månaden

1:00 min

Energibolaget Eon sänker elnätspriserna från årsskiftet och störst blir sänkningen i södra Sverige. Bakgrunden är den nya regleringen från Energimarknadsinspektionen.

Sänkningen sker för alla kunder, men blir olika stor beroende på var i landet kunderna bor.

– Det är precis tack vare den nya överenskommelsen mellan elnätsföretagen och regeringen som har gjorts, som gör att vi kan öka investeringarna på kort sikt samtidigt som vi justera ner avgifterna för våra kunder, säger Stina Albing, kommunikationschef.

Hur stor blir sänkningen för en skåning som bor i villa?

– Någonstans mellan 40 kr och 200 kr.