Vetenskapsskolan mister tillståndet

2:06 min

Den kritiserade friskolan Safirskolan – tidigare Vetenskapsskolan – i Göteborg får sitt tillstånd att driva skola indraget, har Skolinspektionen beslutat.

Beslutet innebär att samtliga elever måste byta skola till nästa termin.

Skolinspektionens beslut är grundat på den ägar- och ledningsprövning som myndigheten gjort. Enligt Skolinspektionen finns det allvarliga brister i huvudmannens ägar- och ledningskrets för Safirskolan AB.

Vetenskapsskolan/Safirskolan har tidigare upprepade gånger fått kritik av Skolinspektionen för religiöst präglad undervisning, med bön och andra religiösa inslag samt utebliven sex- och samlevnadsundervisning.

Enligt en rapport från Försvarshögskolan ska personer knutna till skolan ha uttryckt sympatier för IS. Skolan såldes dock i somras och när Skolinspektionen i september frågade den nya ägaren om hon tittat närmare på uppgifter om att personer knutna till skolan ska ha varit anslutna till IS svarade hon: "Tanken finns, men jag har inte hunnit".

En av de radikala islamister som Säpo bedömt som säkerhetshot och som regeringen beslutat ska utvisas var tidigare vd för Vetenskapsskolan. Eftersom de är hotade i sina hemländer kan de inte utvisas nu, utan övervakas.