Konsument

Dyrare mat om vi ska kunna bli självförsörjande

2:26 min

Gävle har sämst förutsättningar i länet för att ha en självförsörjning på kommunal nivå med över 100 000 personer men bara 5 000 hektar åkermark. Bollnäs har betydligt bättre förutsättningar med dubbelt så mycket mark och bara en fjärdedel av folkmängden.

Det framgår av handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi som Berit Lövgren och Nanna Jan-Ers på länsstyrelsen jobbat med.

Produktionen av livsmedel måste öka för att vi ska vara bättre förberedda vid kriser.

– I vårt län har vi bestämt att värdet av produktionen ska öka med 50 procent, säger Berit Lövgren.

Det innebär att produkterna blir dyrare eller att vi producerar mer i länet. Samtidigt ska sysselsättningsgraden öka med tio procent.

– Är det någonting vi ska sikta på och ha full försörjning på så är det lammkött, nötkött och mejeriprodukter, fortsätter Berit Lövgren.

Sveriges regering antog en livsmedelsstrategi 2017 med sikte mot 2030. Det är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan.