Stor ökning de senaste åren

Nära tusen orosanmälningar om barn varje dag

1:36 min

Landets socialtjänster tog förra året emot sammanlagt 331 000 orosanmälningar om barn och unga.

Det motsvarar närmare 1 000 per dag, visar Socialstyrelsen första kartläggning av antalet orosanmälningar.

"Vi kan konstatera en stor ökning av antalet anmälningar de senaste tio åren, vilket bekräftas av kommunerna där man länge sagt att antalet anmälningar har ökat", säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Flera anmälningar kan röra ett och samma barn. Totalt berörde anmälningarna 2018 180 000 barn, vilket motsvarar drygt åtta procent av alla barn i landet.

I kartläggningen deltog 80 procent av landets kommuner och stadsdelar.