Klimatmötet i Madrid

Flera länder har minskat utsläppen av växthusgaser

2:19 min

Många länder har minskat sina utsläpp av växthusgaser de senaste åren, även om världens totala utsläpp ökar. Det visar en jämförelse av ländernas klimatpolitik som presenterats på FN:s klimatmöte i Madrid.

Hör mer i Klotet!

31 av de 57 länder som jämförs i ett sorts klimatindex har minskat sina utsläpp mellan åren 2012 och 2017. Det är första gången en majoritet av de undersökta länderna har gjort det sedan indexet startade för femton år sedan, berättar Christoph Bals på miljöorganisationen Germanwatch.

Trots den ljusglimten, betonar han att världens totala utsläpp av växthusgaser ökar. Men att så pass många länder har lyckats minska sina utsläpp skulle, enligt honom, kunna var ett tecken på förändring.

Indexet görs av experter från miljöorganisationer i de jämförda länderna. Alla länder på listan är relativt stora utsläppare. Tillsammans står de för runt 90 procent av världens klimatutsläpp.

Trenden med minskade utsläpp och skärpt klimatpolitik gäller inte alla länder - Australien och Saudiarabien ligger i bottenskiktet. Och allra längst ned hamnar för första gången USA som nu håller på att lämna Parisavtalet.

Världens största utsläppare som nation, Kina, ligger i mellanskiktet på listan. Det är mycket tack vare en satsning på förnybar energi och betydligt lägre utsläpp än USA om man räknar per invånare.

Sverige ligger sedan flera år i topp på listan, men det innebär ändå en fjärdeplats. De tre första platserna lämnas tomma.

– Vi placerar bara länder som är på väg mot 1,5-gradersmålet på de tre första platserna och det är hittills inget land, inte ens Sverige, säger Christoph Bals på Germanwatch.