Minskade utsläpp från personbilar

Ny prognos: Enorm ökning av elbilsförsäljningen

2:08 min

År 2030 kan 80 procent av alla nyregistrerade bilar i Sverige vara elbilar och laddhybrider, enligt en ny prognos från branschorganisationen Bil Sweden.

– Vi kommer att se ett stort antal laddbara bilar på marknaden. 2030 räknar vi med att 80 procent av nybilsregistreringarna kommer vara laddbara bilar. I år tror vi att 13 procent av nybilsregistreringen kommer vara laddbara bilar. Så det är en stor, stor uppgång, säger Bil Swedens vice vd Jessica Alenius till Ekot.

Det är första gången som Bil Sweden gör en sådan prognos.

Slår den in skulle det innebära att koldioxidutsläppen från personbilsflottan minskar med nästan 60 procent till 2030 jämfört med 2010.

Men för att nå klimatmålet på en minskning med 70 procent behövs också biodrivmedel, enligt Bil Swedens färdplan mot "Fossilfritt Sverige" som presenteras i dag.

För att försäljningen av laddbara bilar ska öka så mycket behövs framför allt en utbyggnad av infrastrukturen för att ladda, menar Alenius.

– Laddningsinfrastrukturen måste byggas ut i takt med utbudet. Det behövs också styrmedel, både för köp av fordon och för brukandet av fordonen, säger hon till Ekot.

Kommer bilbranschen bygga ut laddningsinfrastruktur?

– Nej, det är inte bilbranschens uppgift. Vi tillhandahåller produkterna, det vill säga bilarna. Laddinfrastrukturen måste byggas ut av marknaden och med hjälp av staten.

Men kan det inte vara viktigt för bilbranschen att göra det, för att sälja fler elbilar?

– Det är samma som med infrastrukturen generellt. Det är inte bilbranschen som har byggt infrastrukturen, säger Alenius.

Biltillverkarna kommer lansera många laddbara bilar de kommande åren.

– Inom två år kommer 100 nya rena elbilsmodeller och 100 nya laddhybridsmodeller ut på marknaden.

Inom EU införs det fram till 2030 betydligt hårdare utsläppskrav vad gäller koldioxid, än idag. Utsläppen måste minska ordentligt.

Det driver på utvecklingen mot elbilar, enligt Bil Sweden. Men Sverige kommer ha en större andel sålda elbilar än EU-snittet, enligt prognosen.

– Sverige kommer ha en större, mer positivt, utveckling vad gäller elektrifieringen än Europa, säger Jessica Alenius.

Bilindustrin har upprepade gånger kritiserats skarpt för att den ansetts till exempel motarbeta hårdare utsläppskrav och för att den gör för lite för att nå klimatmålen.

– Bilbranschen jobbar för fullt för den här omställningen och investerar miljarder i att den ska gå så snabbt som möjligt, säger Jessica Alenius, på bilbranschens organisation Bil Sweden, till Ekot.

Enligt Bil Swedens prognos väntas laddbara och fossildrivna bilar ha samma inköpspris ungefär år 2025.

– Där ser vi ju att tekniken börjar bli mogen så att den kan stå på egna ben och blir jämförbar med en bensin- eller dieselbil, säger hon.

Biltillverkarna ska också arbeta för att införa en energideklaration för bilarna.