Professorn: Nytt kapitel inom den medicinska etiken

3:21 min

Li Felländer-Tsai, professor vid Karolinska institutet, menar att det behövs mer utbildning kring AI i vården.

Li Felländer-Tsai, professor vid Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, har skrivit en en forskningsrapport om att riskerna i vården ökar när artificiell intelligens införs – och att den medicinska utbildningen släpar efter.

– AI används redan i sjukvården i form av olika beslutsstöd, då är det den behandlade läkaren som bär ansvar. Men i framtiden, om man utvecklar mer kraftfulla AI-redskap som är autonoma system, om AI:n själv fattar beslut, då kan det bli svårt. Det där måste man nog börja titta närmare på.

Kan man känna sig trygg med utvecklingen?

– Så länge man uppdaterar utbildning och fortbildning av sjukvårdspersonal så kan man känna sig trygg. Men det är ett nytt kapitel inom medicinsk etik. Och man måste stärka kunskapen av till exempel de juridiska och etiska aspekterna , och här släpar väl utbildningen lite efter.