Bilar med stora utsläpp

KI dömer ut straffskatt för miljöbovar

2:16 min

Bonus Malus-systemet infördes förra året och är inte effektivt när det gäller att minska utsläppen för att nå Sveriges klimatmål, säger Svante Mandell som är forskningschef på KI:s Miljöekonomiska enhet.

– Vi tycker man ska se över det systemet eller till och med avskaffa systemet. Det är svårt att motivera och det medför ett antal problem som vi gärna vill undvika säger Svante Mandell.

Bonus Malus-systemet infördes första juli 2018 och innebär högre skatt för nya bilar som har stora utsläpp och lägre skatt för nya bilar med små utsläpp.
Enligt Svante Mandell och KI finns det bättre sätt att minska utsläppen för att nå Sveriges klimatmål.

– I våra körningar så visar det sig att det påverkar inte utsläppen så mycket till 2030. Folk har ändå incitament att köpa snåla bilar om man vet att pump-priserna kommer att bli högre i framtiden.

Priset på bensin och diesel räcker som verktyg för att få ner utsläppen säger Svante Mandell.

– Vi tror att man måste jobba med det som kallas reduktionsplikten som matar in biodrivmedel i bränslemixen och du kommer behöva jobba med beskattningen av bränsle. Det här kommer i sin tur att driva upp pumppriset lite grann, och det gör att du kommer att välja effektivare bilar av dig själv, så den effekten kommer vi att få ändå, säger han.

KI:s miljöekonomiska rapport går igenom möjligheten för inrikes transportsektor att nå miljömålen.

Beräkningarna grundar sig på en total samhällsekonomisk analys och visar att det är en förhållandevis liten ekonomisk påverkan för Sverige att nå 70 procents reducering av utsläppen till 2030. Det skulle kosta 1 procent av BNP, eller drygt 40 miljarder att uppnå enligt Svante Mandell.

– Om vi tittar på BNP 2030 och så säger vi att hela ekonomin har lyckats ställa om sig, så att vi har nått målet att vi har mycket fler elbilar, att vi har mycket mer biodrivmedel i systemet och så vidare, då kommer BNP att vara i storleksordningen en procent lägre än under planerad politik, säger Svante Mandell.