Klimatmötet i Madrid

Thunberg: Har inte tid att lämna vetenskapen utanför

2:07 min

Stort fokus på koldioxidbudgeten när klimataktivisten Greta Thunberg pratade på klimatmötet i Madrid.

Greta Thunberg inledde sitt tal med att säga att hon, den här gången, inte tänkte använda sig av retoriska knep som ”our house is on fire” eller ”how dare you”.

– Då är det de fraserna allt folk fokuserar på. De minns inte faktan. Vi har inte tid att lämna vetenskapen utanför, sa Greta Thunberg.

Stort fokus i talet låg på den globala koldioxidbudgeten. Greta Thunberg hänvisade till FN:s klimatpanels specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning där det står att om vi ska ha 65 procents chans att begränsa temperaturökningen till lägre än 1,5 grader hade vi, i januari 2018, 420 gigaton koloxid kvar i budgeten.

– De här siffrorna är inte någons åsikt eller politiska uppfattning. Det är den mest pålitliga vetenskap vi har i dag, sa Greta Thunberg.

Klimatmötet pågår i Madrid mellan 2 och 13 december. På mötet samlas en stor del av världens länder under parollen "time for action", dags att agera, för att fortsätta arbetet med att nå Parisavtalets mål som spikades för fyra år sen. Målen handlar om att kraftigt begränsa utsläppen av växthusgaser.

Mötet skulle först hållas i Santiago, Chile, men flyttades till Madrid på grund av politisk oro i Chile. Chile står fortfarande kvar som ordförandeland för mötet.