Kritik mot ny lag

Journalister kan dömas för terrorbrott

2:18 min

Journalister som i sitt arbete bevakar grupper som IS riskerar att dömas enligt den nya lag som ska kriminalisera samröre med terroristorganisationer.

Den invändningen förs nu fram från flera håll. Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert anser att regeringen måste förtydliga propositionen.

– Det saknas ett uttryckligt undantag för journalistisk verksamhet, så en journalist kan dömas för samröre med en terroristorganisation även om syftet var att bevaka organisationen journalistiskt, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Justitieminister Morgan Johansson har föreslagit att det ska bli straffbart att ha samröre med en terroristorganisation. Den som ”främjar, stärker eller understödjer” en sådan organisation ska kunna dömas till fängelse i högst två år.

En bred majoritet i riksdagen vill skärpa lagen, men det finns också kritik mot regeringens förslag till lagtext.

I ett brev till justitieutskottet, som Ekot har tagit del av, konstaterar Journalistförbundet att även journalistisk verksamhet träffas av det nya samröresbrottet.

”Vi anser att detta är allvarligt och något som justitieutskottet måste ta hänsyn till i den fortsatta handläggningen av ärendet”, skriver förbundsordförande Ulrika Hyllert, som befarar att svenska journalister inte vågar åka till konflikthärdar för att bevaka terroristorganisationer när lagen är på plats.

Ett stort problem, enligt Journalistförbundet, är att det inte ska krävas att gärningspersonen har haft en avsikt att främja en terroristorganisation i det enskilda fallet.

– Det innebär ju en väldigt stor osäkerhet och ännu mer otrygghet som journalist än vad det redan är, säger Ulrika Hyllert.

Även Lagrådet har reagerat och konstaterat det finns "oklarheter" på den här punkten. I författningskommentaren anger regeringen att journalistisk verksamhet faller utanför det straffbara området. Men det framgår inte av den föreslagna lagtexten, skriver Lagrådet.

Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker tycker att det här är ”mycket olyckligt”. Hon säger nej till hela lagförslaget.

– Hela den kritiska granskningen, undersökningen och rapporteringen från krigsdrabbade områden kan helt försvinna om journalister kan bli åtalade för att ha haft samröre med terrororganisationer, när man de facto varit där för att göra sitt jobb.

Justitieutskottets ordförande Fredrik Lundh Sammeli (S), säger att journalistisk verksamhet är viktig och inte på något sätt ska begränsas med den kommande lagstiftningen.

– Jag känner mig trygg med den produkt som ligger på bordet, att både i kommentarer och motiveringar är man tydlig med att det här är något som inte på något sätt kopplas till den journalistiska verksamheten.

Men Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert anser att förslaget måste förändras.

– Jag vill att ska finnas garantier att man inte träffas av den här lagstiftningen som journalist, säger hon.