SIGNALKRÄFTOR

Kräftfisket begränsas i Vättern

0:52 min

Från årsskiftet får du bara fiska under tre helger, istället för under fem som tidigare. Och även mängden kräftor som får fiskas begränsas till 60 kräftor per fiskare och dygn.

Det är Havs-och vattenmyndigheten som skärpt reglerna för fiske av signalkräfta. Anledningen är att signalkräftan är en så kallad invasiv, främmande art som förökar sig fort och kan sprida kräftpest som slår ut ursprungliga kräftbestånd.