Tranås fick miljöpengar

Tranås kommun har idag fått drygt 14,8 miljoner kronor av regeringen till sitt lokala investeringsprogram för ökad ekologisk hållbarhet. Pengarna ska bland annat användas till att förbättra trafiksituationen genom fler cykelvägar och till att skapa en hållbar energiförsörjning.