Östersjön

Stenarna ledtråd till torskens dåliga hälsa

2:08 min

De har blivit allt mindre och tycks må allt sämre. Men varför går det egentligen allt sämre för Östersjöns torskar? En ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar på en koppling mellan dålig hälsa och syrebrist.

Det handlar bland annat om att torsken, rent fysiologiskt, stressas av att befinna sig i syrefattiga miljöer.

Och forskarna har tagit reda på detta genom att undersöka hörselstenar från torskar som fångats i Östersjön mellan åren 1990 och 2017.

Och hörselstenar är alltså millimeterstora ansamlingar av kristaller i innerörat, som växer som årsringar, i takt med att torskarna blir större. Men Östersjötorskarnas hörselstenar växer knappt någonting.

Och de innehåller dessutom spårämnen, alltså låga koncentrationer av ämnen som avslöjar att torskarna vistats i syrehaltigt vatten, berättar Karin Limburg, gästprofessor vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU, och en av forskarna bakom studien.

– Det som vi tittar på är ett spårämne som heter mangan. Och mangan frigörs i vattnet, från partiklar, när syrehalten är låg, säger hon.

Resultaten visar att de torskar som har höga halter av mangan, och alltså vistats mycket i syrefattiga vatten, ofta är i dåligt skick. Och att det därmed finns en koppling mellan torskens kroppskondition och syrebrist i vattnet.

Men varför är det så dåligt för torskarna med lite syre? Det är ju bara för dem att simma ifrån de drabbade områdena.

– Ja det är något som jag också funderat mycket på. Det kanske är så att syrebristens utbredning är så stor. Och en annan sak är att när en bottenlevande fisk, som till exempel torsken, simmar i de här dåliga miljöerna, så går deras ämnesomsättning ned. Vilket leder till att de har svårare att simma och att fånga byten. Och de drabbas lättare av sjukdomar.

Referens: Limburg et al. "Otolith chemistry indicates recent worsened Baltic cod condition is linked to hypoxia exposure". Biology Letters, 2019. Doi.org/10.1098/rsbl.2019.0352.