Cop25 i Madrid

Klimatmötet drar ut på tiden – förslag får skrivas om

1:43 min

FN:s klimatmöte i Madrid kommer inte hinna lösa alla frågor på utsatt tid. Mötet som skulle avslutats kl 18 ikväll drar ut på tiden och tålamodet brister hos många över att det går så trögt komma framåt, när klimatriskerna redan är påtagliga i delar av världen.

Vi vet vad som måste göras, men medan vi diskuterar paragraferna här, lider människor, deras liv hotas, sa Grenadas miljöminister Simon Stiell, som ingår i koalitionen för länder med högre ambition där också EU och därmed Sverige ingår.

Stämningen är dålig på klimatmötets sista schemalagda timmar här i Madrid. Syftet är att få på plats regler för global utsläppshandel med god insyn. Det för att hindra fusk, eller att utsläppsminskningar dubbelräknas.
Men förslaget har fått bakläxa och skrivs nu om.

Många utsatta länder påtalar att det saknas utlovade pengar till stöd för klimatanpassning. Brasilien, Australien och USA pekas i korridorerna ut som bakåtsträvare. Överhuvudtaget klagar många på bristande vilja att leva upp till Parisavtalets anda.

EU:s strävan mot netto-nollutsläpp 2050, är en liten ljuspunkt i mötet i Madrid. Men dit är det många år och forskning visar att utsläppen borde halveras vart tionde år för att hejda uppvärmningen på två grader.