Ny studie

Upprepad torka kan slå hårt mot lantbruket

2:00 min

Var tionde lantbrukare som deltagit i en forskningsstudie uppger att de hade fått lägga ner om årets sommar blivit lika torr som den förra.

Lantbruket kan drabbas hårt av de längre torkperioder som vi kan förvänta oss i framtiden, visar en forskningsstudie vid Lunds universitet.

För lantbrukaren Camilla Hansson utanför Lund är minnet av förra sommaren fortfarande starkt.

– Känslan var att man hela tiden gick och väntade på regn och tänkte att det här kommer nog att ordna sig, men så kom det inget regn. Det kom inte en droppe hos oss på sextio dagar. Känslan är obeskrivlig, att djuren inte har något att äta, var ska man börja och hur ska det sluta? säger Camilla Hansson.

Forskarna vid Lunds universitet har snabbt velat samla in erfarenheterna av den svåra torkan förra året. Det har gjorts genom enkäter, intervjuer och fokusgrupper med lantbrukare i främst södra Sverige. Projektet, som heter "Minnet är kort", har fått ett akutstöd av forskningsrådet Formas.

Resultaten bygger än så länge på 110 lantbrukares erfarenheter, men totalt har runt 400 svar kommit in som ska fortsätta analyseras. Tydligt är att lantbrukarnas hälsa påverkades. Dels fysiskt genom att många fick jobba betydligt mer än vanligt, dels psykiskt.

– Man hamnade i en situation, där man kände en viss maktlöshet och det påverkar den psykiska hälsan. Det var en oro för hur man ska lösa situationen, naturligtvis den ekonomiska, och för djurhållarna hur djuren skulle klara det här, säger Tomas Germundsson, professor i kulturgeografi.

Över hälften av de tillfrågade hade ett ekonomiskt resultat som var 30 procent sämre än normalt och för nästan var tredje mer än halverades resultatet.

– Det sätt som man har försökt att lösa det här på har varit att bland annat skjuta på planerade investeringar, använda egna besparingar och i många fall även ta lån, säger Sara Brogaard vid centrum för hållbarhetsstudier.

Var tionde lantbrukare uppger också att de hade fått lägga ner sitt lantbruk om årets sommar blivit lika torr som året före.

– Vi ska vara glad för att vi inte drabbades av två sådana följande år på varandra, säger Sara Brogaard.