Migration

UNHCR-chef negativ till förslag om kvotflyktingar

2:03 min

Rätten att söka asyl måste försvaras och kan inte ersättas av ett system med kvotflyktingar, säger Filippo Grandi som är chef för FN:s flyktingorgan UNHCR i en exklusiv intervju.

– Asylrätten måste vara kvar för att skydda de som flyr från krig och förföljelse, från tortyr, diskriminering, våld, säger Filippo Grandi, som leder FN:s flyktingorgan UNHCR. Vår migrationskorrespondent Alice Petrén följer honom på en resa i Centralafrikanska republiken, där långt över en miljon människor är på flykt.

Migrationen i Europa är inte väl hanterad, fortsätter han, vilket lett till en oreglerad invandring och till att asylrätten missbrukas och myndigheternas asylsystem överbelastas.

Två saker måste till nu: asylprocesserna måste bli mer effektiva med snabbare hanteringar av ansökningarna utan att tumma på säkerheten för de asylsökande. För det andra måste Europa hantera migrationen annorlunda – arbetskraftsinvandring till exempel. För migration kommer alltid att finnas och den behövs för Europa, menar Filippo Grandi.

Förslag om att ersätta asylrätten med kvotflyktingar i stället – det vill säga att hans organisation UNHCR ska plocka ut flyktingar och omplacera dem – underkänner han.

– FN omplacerar de allra mest sårbara flyktingarna, som inte själva klarar att ta sig vidare, men därutöver finns många andra som kommer och behöver skydd, säger Filippo Grandi.

– Att börja omförhandla eller avveckla Genèvekonventionen skulle i dagsläget bara skapa än mer problem och försvåra för de som faktiskt behöver skydd, tillägger FN-chefen.

I dag, tisdag, inleder Filippo Grandi ett två dagar långt möte i Genève med ministrar, företagsledare och forskare kring hur flyktingfrågan kan hanteras bättre framöver.