EU-kompromiss klar

Klimatmål – EU söker kompromiss om kärnkraft

2:05 min

EU-parlamentet sa sent igår kväll ja till en kompromiss om vad som ska klassas som gröna investeringar. Stötestenen i förhandlingarna har varit synen på kärnkraft.

Efter uppgörelsen sent igår kväll blir EU nu först i världen med att ta fram en gemensam definition av vad som är grönt och hållbart. Syftet är att locka privata investerare som banker och pensionsfonder att investera och bidra till klimatomställningen.

Men in i det sista har kärnkraften varit den stora stötestenen. Länderna i Öst- och Centraleuropa med stöd av Frankrike och och Storbritannien har krävt att kärnkraften ska ses som en övergångslösning för att EU ska nå klimatmålen i Parisavtalet. Medan länder som Tyskland och Österrike  och även EU-parlamentet har sagt nej.

I det senaste kompromissförslaget som igår godkändes av EU:s regeringar och därefter även av EU-parlamentet så har kriterierna mjukats upp något, så pass att kärnkraftsländerna Frankrike och Storbritannien kunde rösta ja.

Nu blir det upp till EU-kommissionen och dess tekniska expertgrupp att avgöra vilka energislag som uppfyller kraven.

Den tekniska expertgruppen slog i somras fast att kärnkraften inte kan klassas som hållbar trots att den kan bidra till att minska koldioxidutsläppen eftersom kärnkraftsavfallet kan skada miljön. Men nu ska alltså en ny klassificering göras utifrån de reviderade kriterierna och spekulationerna är redan i full gång om resultatet.

Moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé hoppas att kärnkraften nu ska få godkänt.

– Vi kommer att behöva landa i en annan definition för annars kommer vi inte att kunna få fram några investeringar i kärnkraft framåt, så det här är en viktig fråga för Sverige och hela Europa, säger Tomas Tobé.

Menar du att kärnkraften skulle få grön stämpel?

– I grunden är ju det min inriktning men sen inser jag så klart att när det kommer till både avfall och uranbrytning så är det inte oproblematiskt, och det behöver vi hantera, men vi behöver landa i en definition som inte omöjliggör investeringar i kärnkraft för jag är helt övertygad om att det kommer att behövas om vi ska klara av att nå våra klimatmål.

Men de Grönas gruppledare i EU-parlamentet Ska Keller drar en helt annan slutsats.

– Kärnkraften kommer inte att kunna spela nån roll i klimatomställningen, säger Ska Keller.

Åsikterna går alltså isär om hur de nya kriterierna kan komma att tolkas av experterna. Kärnkraft har fram till nu varit tabu inom EU och inga EU-pengar har gått till ny kärnkraft.

Men att EU:s ledare på toppmötet förra veckan slog fast att kärnkraft i vissa länder är en del av energimixen för att nå klimatmålen kan vara tecken på att en omprövning nu är på gång.