Socialtjänsten ska hjälpa skolor med hemmasittare

2:13 min

Antalet skolelever med hög frånvaro fortsätter att öka. I Stockholm stad hade drygt 460 elever över 50 procents frånvaro i början av hösten. Nu har staden beslutat att utöka socialtjänstens hjälp till skolorna.

– Skolan är den bästa insatsen för ett barn på glid. Det ska socialtjänsten  jobba mer med, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (L).

I dag jobbar så kallade Skolsociala team i hälften av Stockholms stadsdelsförvaltningar, vilket betyder att socialtjänsten finns på plats i skolan.

Från och med 2020 ska socialtjänstens arbete med att hjälpa skolorna utökas.

Då många så kallade hemmasittare har neuropsykiatriska funktionshinder menar vissa att psykiatrin saknas i stödet till skolorna.

Linda Svensson i Älvsjö i södra Stockholm har en dotter som knappt varit i skolan på fem år.

– Hon blev väldigt sjuk och kunde inte vara i skolmiljön men skolan förstod inte hennes behov som det här med intryck, ljud och ljus.