Klimatet

Regeringen släppte politisk handlingsplan

0:47 min

Regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, presenterar en klimatpolitisk handlingsplan med syfte att integrera klimatet i alla relevanta politiska områden.

2017 antog alla partier i riksdagen, utom Sverigedemokraterna, ett klimatpolitiskt ramverk. Syftet var att garantera att Sverige når upp till sina klimatmål.

Enligt det ramverket ska regeringen lägga fram en klimatpolitisk handlingsplan var fjärde år – i dag presenteras den första handlingsplanen.

I går skrev miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) på DN Debatt om handlingsplanen. Där skrev de bland annat att Sverige ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser senast på 2045 och att Sveriges utsläpp minskar för långsamt.

Den klimatpolitiska handlingsplanen innehåller bland annat:

• Att tillsätta en utredning för att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.

• Att samhällsmålen i samband med nästa översyn ses över och justeras vid behov så att de ligger i linje med klimatmålen.

• Att konsekvenser för klimatet analyseras för alla politiska förslag där det är relevant.