Familjeföretag

Försämrad ekonomi när ägarna skiljer sig

2:29 min

Många familjeföretag får försämrad ekonomi när ägaren skiljer sig. Ett av skälen är att de alltför sällan tar familjejuridisk rådgivning, visar forskning vid högskolan i Jönköping.

– Som företagare vänder man sig naturligt till en affärsjurist och då får man jättebra affärsrådgivning. Men man får inte den familjerättsliga rådgivningen, säger universitetslektor Kajsa Haag.

– Det finns inte ordentlig kännedom hos företagarna att de behöver både och.

Kajsa Haags forskarlag på internationella handelshögskolan i Jönköping har intervjuat 30 rådgivare och drar slutsatsen att den strikta uppdelningen mellan affärs- och familjejuridik bidrar till att många företagare är dåligt förberedda på skilsmässa.

När makarna går isär ska de dela på allt, även aktier i ett familjeföretag. Om den ena parten måste köpa ut den andra eller om bolaget delas leder det ofta till sämre ekonomi och ibland till och med till nedläggning.

Detta kan undvikas om paret har tagit hjälp av en familjejurist att skriva äktenskapsförord där företaget blir den enes enskilda egendom, enligt Kajsa Haag.

– Vi skulle önska mer samarbeten med olika typer av jurister, så att affärsjurister och familjejurister samarbetar i samma byrå för att kunna tillgodose behoven som familjeföretagare har, säger Kajsa Haag.

Forskarna i Jönköping har gjort en delstudie som pekar på att familjeföretag ofta får det svårt när ägaren skiljer sig. Den totala omfattningen av det här kan vara betydande eftersom familjeföretag är den vanligaste företagsformen samtidigt som vartannat äktenskap kraschar.

För Patrick von Corswant, mejerist på Gotland, gjorde skilsmässan att tillväxten i hans bolag stannade av.

– Jag tappade mitt företagsledarperspektiv och rollen som visionär. Sen kom man in i loopar av funderingar som har med den privata sfären att göra och det smittade av sig i företagsdelen, säger Patrick von Corswant.