Sveriges Radios unika roll i beredskaps-Sverige behöver stärkas

I dag den 17 december 2019 har VD Cilla Benkö skrivit under en ny överenskommelse med Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) om viktiga meddelande till allmänheten (VMA). Mårten Randberg, chef för trafikredaktionen och sändningsledning som ansvarar för förmedling av VMA, skriver om den nya överenskommelsens innehåll samt varför det behövs ökade resurser till företagets digitala robusthet och lokala beredskapsförmåga.

Den nya VMA-överenskommelsen

Den nya VMA-överenskommelsen tydliggör den så kallade VMA-kedjan som omfattar hela processen från det att en behörig person begär VMA (ofta en räddningsledare) tills den efterföljande informationen sänds i Sveriges beredskapskanal P4 och når allmänheten. Enligt överenskommelsen är det Sveriges Radio som formulerar budskapet, i enlighet med vårt ansvar för våra sändningar och reglerna för ansvarig utgivare. En nyhet är att Försvarsmakten blir en av de aktörer som kan begära VMA.

Sveriges Radio bryter också sändningarna i övriga Sveriges Radio- kanaler och enligt överenskommelse i vissa kommersiella kanaler och skickar meddelandet vidare till andra mediebolag som SVT, TV4, Kanal 5 m.fl. och till SOS Alarm för att det ska kunna skickas till telefoner. Sveriges Radio tillhandahåller också meddelandet via push-notiser samt i ett öppet API så att det kan publiceras på olika digitala plattformar.

Sveriges Radios unika roll i svensk krisberedskap

Betydelsen av VMA-systemet bygger på att informationen når allmänheten. Sveriges Radio spelar därmed en central roll i landets förmåga att hantera kriser i samhället.

Att det finns en upparbetad vana hos befolkningen att vända sig till just Sveriges Radio vid kris bygger på en rad faktorer. Sveriges Radios oberoende och opartiska journalistik som helhet ger grunden för företagets förtroende och relation till publiken. Totalt tar 7,5 miljoner invånare del av Sveriges Radios utbud varje vecka.

Sveriges Radio finns dessutom stationerade på ett femtiotal platser runt om i landet. Det gör att Sveriges Radio P4, som är en beredskapskanal, kan fortsätta att informera om händelsen i samband med ett VMA skickas ut alldeles oavsett var i landet händelsen inträffar.

Att Sveriges Radios FM-nät ska nå 99,8 procent av befolkningen är också grundläggande. Sveriges Radios system för att sända i FM är driftsäkert och tål stora påfrestningar, och har också den avgörande fördelen att sändningarna kan tas emot med enklare utrustning, ytterst en batteridriven FM-mottagare. Sveriges Radio kan fortsätta att nå ut med sändningarna trots exempelvis elavbrott, till skillnad från telefoni och internet som i en kris kan sluta fungera efter ett antal timmar.

Dessa förutsättningar ger Sveriges Radio en unik roll i landets krisberedskap vilket syns inte minst i de undersökningar som gjorts efter stora samhällskriser de senaste åren.

Förra sommarens skogsbränder drabbade stora områden . Ett tjugotal VMA utfärdades i juli i samband med bränderna. Många invånare nåddes av viktiga nyheter via sin lokala P4-kanal. Enligt skogsbrandsutredningen SOU 2019:7 lyssnade nästan varannan (45 procent) i de drabbade områdena på SRs lokala kanaler dagligen under bränderna. Rapporteringen i P4 var också den som flest uppgav att de litade mest på under brandveckorna. Här finns pressmeddelande om det.

Likaså var Sveriges Radio den klart största nyhetskällan under det inledande skedet vid terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017, alltså då människor skaffade sig den första informationen om attentatet. Cirka 20 procent av befolkningen angav att de fick den första informationen från Sveriges Radio, 11 procent från Aftonbladet och 10 procent från SVT.[1]

En möjlighet att utveckla Sveriges Radios roll i landets beredskap

Mot denna bakgrund finns det dock möjligheter att stärka Sveriges Radios roll i landets beredskap. Sveriges Radio har utvecklat egen teknik för sändningsutrustning, t.ex. OB-väskor och Next Generation som rönt stor internationell uppmärksamhet. Tillsammans möjliggör de för Sveriges Radio att öka sin mobilitet, minska sin sårbarhet, samt bli ännu snabbare och vara en mer närvarande aktör för invånare på fler orter i händelse av kris. Ska den ambitionen kunna uppnås krävs dock ett resurstillskott till fortsatt teknisk utveckling.

Likaså blir det i det alltmer digitaliserade Sverige viktigt att även de som tar del av Sveriges Radios utbud via internet, tex i mobilen också nås av information i samband med kris. För att Sveriges Radio ska kunna hålla samma tekniska nivå på beredskap som i FM behövs ekonomiska förutsättningar till ökad digital robusthet . Det är en fråga vi behöver diskutera mera i framtiden.

Sveriges Radio välkomnar den nya VMA-överenskommelsen med MSB samtidigt som vi vill betona vikten av fortsatt dialog kring hur företags centrala roll i landets beredskap behöver stärkas i framtiden.

Mårten Randberg
Chef, trafikredaktionen, Sveriges Radio

Under skogsbränderna 2018 beskrev jag VMA-kedjan i ett annat blogginlägg ”Så fungerar ett VMA”, läs gärna det här. 

Läs mer om Sveriges Radios uppdrag, inklusive beredskapsuppdraget

Läs mer om VMA

Läs mer om Next Generation via detta pressmeddelande när Sveriges Radio prisades av EBU  för Next Generation arbetet 

[1] Novus undersökning om mediekonsumtionen under terrorattentatet i Stockholm den 7 april 2017.