Smögenlax planerar utlandsflytt – om man inte får tillstånd

2:09 min

I början av året avgörs om det blir en landbaserad laxodling i Sverige. Får man inte miljötillstånd väntar i stället en utlandssatsning.

Företaget Smögenlax aquaculture är en viktigt pusselbit i en ny industrisatsning mellan Väjern och Kungshamn. Flera företag länkar in i varandra där avfallet från ett företag bli huvudprodukt i ett annat.

Företaget planerar att odla upp emot 5 000 ton lax årligen, något som motsvarar runt tio procent av Sveriges konsumtion.

Men i första instans sa miljödomstolen nej till laxodlingen. Generellt är domstolen positiv till idén, men man pekar på att havsbotten är – och har varit – så påverkad av utsläpp.

Men en av grundarna Joel Oresten menar att myndigheterna stirrar sig blinda på laxodlingens mindre utsläpp, och inte tar in helheten.

 – Vi kan dra ner de totala utsläppen med 95 procent, ändå får vi nej. Det är svårt att förklara, säger han.