Polarhistoria

Ny expedition tar oss till Nordenskjölds forskningsstation i Antarktis

2:02 min

På annandag jul åker svenska och argentinska forskare till Antarktis för att dokumentera de mer än hundra år gamla lämningarna efter Otto Nordenskjölds expedition.

Platsen ska dokumenteras in i minsta detalj med hjälp av virtual reality-teknik, dels så att den bevaras till eftervärlden och dels blir möjlig att upplevas här hemifrån.

– Det rör som att samla in data med hjälp av laserscanners, drönare, fotogrammetri. Men även att ta till vara annan information som att göra ljudinspelningar på plats, säger forskaren Jonathan Westin vid Göteborgs universitet.

Forskningsstationen efter Otto Nordenskjölds expedition har nu stått i över hundra år. Under den tiden har den utsatts för hårt väder men också för klimatförändringar.

Gunnar Almevik, professor i kulturvård vid Göteborgs universitet deltar också i resan till Antarktis. Vet forskarna i vilket skick de kommer att finna lämningarna?

– Det återstår ju att se. En problematik är ju kopplad till klimatförändringarna. Den här stugan, forskningsstationen på Snow hill island, den står på en kulle nära havet, säger Gunnar Almevik och fortsätter:

– Det förefaller av fotografier som om den här kullen håller på att erodera ut av troligtvis smältvatten från glaciärer som finns på ön. Det förefaller som att det har skett stora förändringar under de här över hundra åren.

På platsen ska forskarna även sätta upp mätinstrument som gör samma mätningar som Nordenskjölds expedion gjorde en gång i tiden.

– Så samma slags data på den här speciella platsen kommer vi också att kunna få fram och då kunna göra jämförelser väldigt exakt. Vad har hänt med klimatet? säger Gunnar Almevik.