Undersökning från Sida

Svenskarnas förtroende för bistånd minskar stort

2:09 min

Biståndsviljan bland svenskarna har minskat kraftigt, det visar en undersökning som Sida har låtit göra. Det handlar både om bistånd till fattiga länder generellt och anslagets storlek.

– Det är en tydlig minskning, samtidigt är viljan att Sverige ska vara med och bidra i världen fortsatt hög. 75 procent av de svarande tycker att Sverige ska jobba med bistånd i världen men biståndsviljan har gått kraftigt ned, det har den gjort konstaterar Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Svenskarnas inställning till att skattemedel används till bistånd har varierat över tid. I den senaste mätningen som Kantar Sifo gjort för Sida tycker 37,5 procent av de 1 500 svarande att biståndet bör minska eller slopas helt. Motsvarande andel förra året var 27 procent. Kvinnor är mer positiva än män.

De allra flesta instämmer i påståendet att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i de fattiga länderna men aldrig tidigare har den här gruppen minskat så kraftigt på ett år, och 18 procent tar avstånd från påståendet.

Fler än någonsin tidigare i undersökningen som har gjorts i 45 år tycker att Sverige har nog med egna problem som borde prioriteras före biståndet.

Sidas generaldirektör Carin Jämtin tror att det hänger samman med oro i världen.

– Man känner sig tveksam till vad lilla Sverige verkligen kan göra för skillnad med biståndet, säger hon.

Nyligen samlade Radiohjälpen in över 50 miljoner kronor på sex dagar i Musikhjälpen och engagemanget var rekordstort för insamlingen. Här finns en dubbelhet, menar Carin Jämtin.

– Vi ska analysera det vidare.

Finns det en trend tror du i samhället att man tycker att det här är en personlig angelägenhet som inte staten via Sida ska sköta? 

– Jag vet inte, det får man fundera vidare på. Jag är inte säker, svenskar har traditionellt varit väldigt bra på att både vilja ha ett högt bistånd, och det visar ju vår mätning att man fortfarande vill, och ge mycket pengar till frivilligsektorn.