Svarar på kritiken

Brå: Vi ändrar inga slutsatser efter avstämningar

0:57 min

Nu kommenterar Brottsförebyggande rådet, Brå, uppgifterna om att man ska ha utsatts för politiska påtryckningar. Björn Borschos, tillförordnad generaldirektör, skriver i ett sms till Ekot att myndigheten har en omfattande kvalitetssäkring.

Det är forskare vid Linköpings universitet som har gjort studie en studie där intervjuade svarar att Brottsförebyggande rådet anpassat forskningsrapporter efter politiska påtryckningar. Bland annat ska en tidigare anställd ha kallats upp till justitiedepartementet, och där fått höra krav på att rapporten skulle justeras.

I en skriftlig kommentar säger generaldirektör Björn Borschos att det går att lita på myndighetens forskning och statistik. "Myndigheten har en omfattande kvalitetssäkring i forsknings- och statistikverksamheten som bedrivs objektivt med vetenskapliga metoder och förhållningssätt." Han säger även att den kritik som framförts i intervjuerna i rapporten får stå för dem som uttalat den. "Jag vill inte kommentera enskilda åsikter från intervjupersonerna men en sak vill jag klargöra och det är att Brå inte ändrar i några slutsatser i rapporter efter avstämning med departementet."

Han avslutar med "jag vill också poängtera att delar av den här rapporten kan ifrågasättas, inte minst när det gäller metodval."

Efter uppgifterna om politisk påverkan har Riksdagens justitieutskott bjudit in den tillförordnade generaldirektören och forskarna bakom studien.