MINERALLETANDE

Nätverk fortsatt kritiskt till planer på utvinna vanadin

2:16 min

Förekomsten av vanadin i Lyby är god, det uppger företaget Scandivanadium som presenterat resultatet efter provborrningarna utanför Hörby. Men nätverket Veto är fortsatt kritiskt till planerna.

En teoretisk förekomst betyder inte att det är möjligt att utvinna vanadin och förstöra all mark i området.

  • Idag presenterade gruvföretaget Scandivanadium resultatet efter provborrningarna i Lyby utanför Hörby. Enligt företaget visar en första analys att Skåne har potential att förse världen med batterimetallen vanadin.
  • Nätverket Veto nu motsätter sig fortsatt företagets undersökningar och eventuell framtida brytning, som de anser skulle bli ett för stort ingrepp på bland annat miljön och jordbruksmarken i området. Veto nu ser hellre en satsning på alternativa metoder för att lagra energi i batterier, exempelvis genom vätgas.