Biologisk mångfald

Mossor hotas av nytt klimat

2:00 min

Några av de minsta växterna omkring oss ser ut att möta en svår framtid på grund av klimatförändringarna.

Många av våra mossor hotas av klimatförändringarna. Det visar en kartläggning av Europas mossor som den internationella naturvårdsunionen IUCN ligger bakom.

Mossexperten Tomas Hallingbäck från Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet visar några mossarter i naturreservatet Fiby urskog utanför Uppsala.

Det är ett bra ställe om man vill se många olika arter, och förstå vad de behöver för att trivas.

– Här till exempel ser du fällmossa, säger han och pekar på en av de gröna tofsarna på ett lutande lindträd.

Stammarna på gamla lövträd som lind och asp är ofta en fin mossmiljö.

Men nere i Alperna och Pyrenéerna och även i de svenska fjällen gör ett allt varmare klimat att de snöfläckar som ligger kvar länge på våren och sommaren krymper. Där får nu många arter problem.

– De mossor som är knutna till den här kvardröjande snön minskar. Och det är ganska många faktiskt. Det är 80 arter i Sverige som har de här sena, kvardröjande snöfläckarna som sin favoritmiljö.

Att mossorna får problem här på våra nordliga breddgrader betyder att hotet från klimatförändringarna slår mot de platser på jorden där mossorna är som artrikast.

För till skillnad från många andra organismgrupper är mossorna inte artrikast i tropikerna, utan i kyligare trakter långt norrut och söderut.