Kursplanen i skolan ändras

12 min
  • Idag presenterar Skolverket förslagen på nya kursplaner för grundskolan och också vissa så kallade ämnesplaner för gymnasiet.
  • Det är dokument som ska ligga till grund för hur undervisningen ska
    bedrivas av lärare ute i klassrummen.
  • Hör Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket.