Vår självbild

Är du mer miljövänlig än andra?

0:51 min

Vi kanske ser oss själva som mer miljövänliga än andra. Det visar forskning från Göteborgs Universitet där 4000 personer fått svara på hur ofta de gör miljövänliga saker jämfört med andra.

Exempel på miljövänliga handlingar personerna som deltog i studien uppgav att de gjorde var att köpa miljömärkta produkter och att spara hushållsenergi.

Resultatet visade att de flesta anser sig vara mer miljövänliga än andra, oavsett om det gäller i förhållande till vänner eller okända människor.

Forskarna bakom studien menar att överdriften om vår egen miljövänlighet kan göra att motivationen för att fortsätta vara miljövänlig minskar.

I studien ingick deltagare från Sverige, USA, Storbritannien och Indien.

Referens: Bergquist, M. Most People Think They Are More Pro-Environmental than Others: A Demonstration of the Better-than-Average Effect in Perceived Pro-Environmental Behavioral Engagement, Basic and Applied Social Psychology, Vol. 42, Issue 1, 2020. DOI: 10.1080/01973533.2019.1689364