inomhusmiljö

Tyvärr – dina krukväxter är dåliga luftrenare

2:09 min

Du ska inte räkna med att gullrankan, murgrönan och svärmorstungan kommer att ge dig renare luft inomhus. Även om det ofta är något som påstås.

En forskningsgenomgång av flera tidigare utförda experiment visar att krukväxter är relativt dåliga på att rena luften i våra bostäder. Tvärtom mot vad som ofta påstås.

Aneta Wierzbicka som forskar om inomhusmiljö vid Lunds universitet, säger att växter i krukor ibland marknadsförs som att de förbättrar luftkvaliteten inomhus.

Men hon tycker att genomgången på ett övertygande sätt sticker hål på den föreställningen. Den omfattar 12 vetenskapliga studier med totalt 196 växtexperiment.

– Visst kan en del växter ha luftrenande egenskaper när det gäller de hälsopåverkande så kallade lättflyktiga organiska föreningarna som det handlar om här, säger Aneta Wierzbicka.

Men problemet är att i de flesta experiment har man studerat växterna i små tillslutna kammare. De rum där vi vistas är dels mycket större, och har dels ett ständigt flöde av luft genom sig.

Det gör att en slutsats är att det skulle behövas mellan 10 och 10 000 krukväxter per kvadratmeter för att växterna skulle komma upp i samma effektivitet som den vanliga ventilationen.

Och det kan ju bli svårt. Men såklart kan det finnas flera andra goda skäl att göra plats för murgrönan och gullrankan där hemma.

– De kan vara estetiskt tilltalande och bidra till vårt välmående, säger Aneta Wierzbicka.

Referens: Bryan Cummings et al. Potted plants do not improve indoor air quality: a review and analysis of reported VOC removal efficiencies. Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology 5 november 2019. DOI: 10.1038/s41370-019-0175-9